Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

Author

 ขั้นตอนการส่งบทความ และรูปแบบวารสาร

 

Submit articles

ระบบส่งบทความออนไลน์

                

Article status

สถานะบทความ / สถานะใบรับรอง

Address

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/38  ถนนบายพาส – ทุ่งมน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000      

Website http://rdhsj.moph.go.th/

Contact

ติดต่อผู้ดูแลระบบวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ นายเถลิงเกียรติ  เสริฐเลิศ  โทร 0844783991 E-MAIL E.JRDHS@gmail.com

Sunday the 7th. Custom text here - Templates Joomla